the wall

Yes ... we lived 500 meters from the border to the former Federal Republic of West Germany ... yes, we speak the language of the children on this border ... yes, the story of the wall is part of our lives ... die Mauer fällt ...

Die Mauer fällt

Ja ... we woond 500 meter van de grens naar de voormalige Bondsrepubliek West-Duitsland ... ja, we spreken de taal van de kinderen aan deze grens ... ja, het verhaal van de muur maakt deel uit van ons leven ... de muur valt ...

2020-11-11

today is history

to be remembered ...

beirut

August 2020 two explosions occurred at the port of Beirut, the capital of Lebanon. The extremely powerful second blast resulted in at least 150+ deaths and 6,000 injuries. The property damage is about many billions of Euros, and an estimated 300,000 people got homeless. The blast was linked to a tremendous storage of ammonium nitrate that had been confiscated by the Lebanese government from an abandoned ship and stored in the port without proper safety measures for six years. It turned out to be national catastrophe. And immediate response from several countries, even by Israel ( “a help by humans to humans”, as Bibi said ).

BEIRUT

In augustus 2020 vonden twee explosies plaats in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De extreem krachtige tweede ontploffing resulteerde in minstens 150+ doden en 6.000 gewonden. De materiële schade is ongeveer vele miljarden euro's, en naar schatting 300.000 mensen zijn dakloos geworden. De explosie hield verband met een enorme opslag van ammoniumnitraat dat door de Libanese regering in beslag was genomen van een verlaten schip en gedurende zes jaar zonder de juiste veiligheidsmaatregelen in de haven was opgeslagen. Het werd een nationale catastrofe. Er waren onmiddellijke reacties van verschillende landen, zelfs van Israël ("een hulp van mensen aan mensen", zoals Bibi zei).

2020-08-04

abandoned

During the last decades, many villages around the world have disappeared, due to job losses, wars, environmental disasters, etc. Especially when large inland distances are involved, a village can be forgotten. A few examples from Russia.