forgotten villages

During the last decades, many villages around the world have disappeared, due to job losses, wars, environmental disasters, etc. Especially when large inland distances are involved, a village can be forgotten.


В течение последних десятилетий многие деревни по всему миру исчезли из-за потери рабочих мест, войн, экологических катастроф и т. Д. Особенно, когда речь идет о больших внутренних расстояниях, деревню можно забыть.

kadykchan

russian villages

bukovlje


vanished

text to come

destructed Doel

It looks like a disaster has happened. The houses have not been inhabited for a long time. They are boarded up to combat vandalism. Entering the houses is punishable and nuisance and / or vandalism is fined. This village turned ghost village in a very short time. Until 1977, Doel was an independent municipality with 1,300 inhabitants.


Het lijkt alsof er een ramp heeft plaatsgevonden. De huizen zijn al een hele lange tijd niet meer bewoond. Om vandalisme tegen te gaan zijn ze dichtgetimmerd. Het betreden van de huizen is strafbaar en overlast en/of vandalisme wordt beboet. Dit dorp veranderde in zeer korte tijd spookdorp. Tot 1977 was Doel een zelfstandige gemeente met 1.300 inwoners.

doel

destruction/Germany

Since the end of the Second World War, a total of around 300 towns in East and West Germany have been devastated by lignite extraction, and more than 120,000 people have been resettled. An area of around 1,000 km2 was irreversibly destroyed.

PESCH

Seit Ende des 2. Weltkriegs wurden in Ost- und Westdeutschland insgesamt etwa 300 Ortschaften durch die Gewinnung der Braunkohle devastiert, mehr als 120.000 Menschen wurden umgesiedelt. Eine Fläche von etwa 1.000 km2 wurde irreversibel zerstört.

immerath

immerath 2